1. forsikringsafslag

Så fik vi vores første (og forventede) afslag fra forsikringen. Begrundelsen var følgende:

Forholdet er ikke på det foreliggende grundlag dækket over ejerskifteforsikringen.
Årsagen hertil er denne, at det ikke var helt ualmindeligt at udføre kælderydervægskonstruktionen, som i det aktuelle tilfælde, 
og at der ikke ses sætningsskader som følge heraf.

Og en lille interessant note længere nede:

Såfremt kommunen ved kælderudgravningen stillede krav om betonydervægge, med reference til et bygningsreglement, 
så imødeser vi gerne disse oplysninger, til revurdering af sagen.

Så må jeg jo op og spørge Hvidovre kommune om det var ulovligt at gøre som det er gjort, i 60'erne. Derudover skal jeg have spurgt en mægler om de vurderer der er sket et værditab af huset, nu vi er blevet bekendt med det manglende fundament (og dermed skal fortælle det til evt. købere). Det tror vi selv der er.

Imens forsøger jeg at finde en advokat der har erfaring med ejerskifte forsikringssager.. kender i nogen, så sig endelig til :)

0 comments on 1. forsikringsafslag