Byg dit eget hus - projekt beskrivelse

Jeg har siden September 2010 været igang med at undersøge mulighederne for at få bygget et nyt hus, pga. div. problemer med mit gamle (se tidligere blog posts :)

Primært pga. mit behov for en kælder (og de økonomiske fordele staten tildeler kælderejere - kun 25% beskatning af kælder-m2) og det faktum at det billigste tilbud jeg kunne få fra et byggefirma der overhovedet gad lave kælder, var på 5000 kr. pr. rå-kælder m2 - og det faktum at et kælderfundament, købt fra en entreprenør faktisk kun koster ca. 1650 kr. pr. m2 ekstra (ifht. et almindeligt fundament uden kælder), så har jeg valgt at bygge huset i fagenterprise (hvor jeg selv er bygherre og så indhenter relevante tilbud på enkelt-dele i byggeriet).

Jeg er nu kommet så langt, så det gamle er revet ned og det nye gerne skulle påbegyndes i næste uge.

Jeg har holdt tilbage med at skrive om det, indtil videre, men vil nu prøve at beskrive de forskellige ting man skal igennem - hvad jeg har erfaret og hvad jeg ellers kan finde på af diverse erfaringer ifbm. med dette inkl. mine erfaringer med at tegne huset selv i qcad (Open Source 2D Cad) og SweetHome3D (3D upræcist, men dejligt simpelt elementbygge program til indretning/visualisering).

Alt hvad jeg skriver skal selvfølgelig tages med det faktum i mente, at jeg IKKE har nogen uddannelse indenfor feltet og det meste, hvis ikke alt, bare kan være misforståelser, fejlopfattelser osv.  :)

Den "viden" jeg har fået er fra min litteraturliste (se nederst i blog indlæg) med god hjælp med at kunne spørge bl.a. min svigerfar som er bygningsingeniør i COWI (men desværre for mig i dette projekt, er specialiseret i CAD tegning idag) og heldigvis har mange god specialiserede kollegaer han kan spørge og min bror der er tømrer. Min erfaring er dog, at man altid skal spørge et par fag-personer, og du vil oftest få forskellige svar - og så må du tænke lidt selv, for at finde ud af hvad der passer til din situation, medmindre du har en aktiv bygningsingeniør i familien, som derfor har fulgt med i de store ændringer i de sidste par år :)

Pas på med at stole på én håndværkers konstruktionsanbefalinger. Det er min forståelse/erfaring at håndværkere lærer deres fag, mest ved at lave opgaver i deres lange læretid, og de lærer at lave ting godt, men desværre så fungerer det som jeg oftest hører om, ved at mester siger til lærlingen/svenden hvordan de skal udføre opgaven, men han udelader hvorfor den løsning er gyldig lige her (Hvis han har ret - mestre kan jo også tage fejl :) og håndværkerne får dermed ikke forudsætningerne for en given løsning af vide, og ved derfor ikke hvornår den løsning er brugbar og hvornår den ikke er.  Det er heller ikke mit umiddelbare indtryk - uden at jeg dog har lavet nogen særlig omfattende statiske undersøgelser :) - at de fleste håndværkere interesserer sig specielt for HVORFOR noget laves på præcis den måde de får af vide og dermed heller ikke for forudsætningerne for løsningen.

Det fungerer vist også mest idag, således at en bygningsingeniør laver de relevante konstruktionsbeskrivelser til håndværkerne, så de kan lave dem som han/hun beskriver - igen uden at bygningsingeniøren umiddelbart forklarer hvorfor han har valgt som han har.

Det er der muligvis ikke noget galt med - afhængig af ens holdning til hvilke forudsætninger en håndværker skal have - men man skal som selvbygger lige vide det ihvertfald, så man ved hvordan man skal vurdere sine kilder :)

Jeg har efter råd fra en genbo der har fået bygget tagetage og har gode erfaringer hermed, valgt at hyre en selvstændig bygningsingeniør til at syne udført arbejde ved afleveringer.

Indtil videre ser min plan for projektet( og jeg vil lave et blog-entry for hvert punkt) således ud:

 • Find niveauplan vha. landmåler
 • sæt igang med at tegne huset, inkl. grundlæggende konstruktion til byggetilladelse
 • Lav udbudsmateriale til relevante fagenterpriser (jeg har valgt, fundament + opmuring - resten står jeg selv for)
 • Luk El, Vand og Gas (inkl. byggevand/gas)
 • Riv huset ned
 • Få landmåler ud og afsæt huset
 • Overleverer til entreprenør der laver fundament
 • Så er jeg ikke selv kommet videre endnu - så resten af tidsplanen kommer senere, når jeg har gennemtestet min nuværende :)

Literaturliste:

 • SBI189, 224 + div. andre
  Jeg har fået utrolig god hjælp fra især SBI 189 (småhuse fra 1998) og SBI 224 (og lidt andre) - de kan alle lånes på biblioteket (bestilles via bibliotek.dk og vent på at de dukker op hvor du har bestilt dem til :) - derudover har jeg jeg fundet "nogle" interessante kilder til information på internettet, men det er ganske sparsomt med brugbar info, synes jeg.

  Man skal huske på at en del ting har ændret sig siden SBI 189 - og bl.a. vinduesløsningerne (hvor murstenen vendes indad rundt om murhullet - så der kommer væsentligt mindre isolering, ikke er en tidssvarende måde at gøre det på idag - jeg har valgt at gøre det som de har gjort i nogle af husene i projektet kaldet "komforthusene" (se detaljer  i et senere blog indlæg).

 • Tegl 36 (seneste udgave indtil videre)
  Kan hentes gratis og beskriver hvordan taget laver korrekt, inkl. udluftning under undertag osv.
 • http://www.bolius.dk/alt-om/sikkerhed/artikel/brandsikre-bygningsdele/
  God opsummering af brandsikring for menigmand - sørg dog for at læs relevante SBI om emnet inkl. SBI for BR2008+BR2010.
 • div. andet jeg ikke lige kan finde nu :(

 

0 comments on Byg dit eget hus - projekt beskrivelse