Et "kontrolleret" privatiseret sundhedsvæsen?

Min kone og jeg sad og så praxis og igen ser man hvordan det offentlige sundhedsvæsen totalt fejler, denne gang med kræftpatienter, hvor de danske "eksperter" på rigshospitalet kommer til kort og er totalt arrogante når de så får af vide at udenlandske (svenske, amerikanske etc.) læger kunne helbrede en patient som de bare gav en dødsdom.

Man går hen og bliver lidt nervøs for at blive syg i danmark :(

Vi kom så til at snakke om hvorfor det er så ringe i danmark, og snakkede om hvad der egentlig gør det bedre eller værre i andre lande.

 • Ingen af os synes den amerikanske model, hvor de fattige er ladt i stikken, var værd at kopiere. Det er et skrækscenarie værre end det danske.
 • Den fri konkurrence fungerer væsentligt bedre i USA, hvor man har central informationsopsamling af performance kriterier, således at patienterne kan se performance statistikker for de enkelte hospitaler og sågar læger. Vi synes måske så det er at gå for langt at offentligøre performance kravet for den enkelte læge. Det burde være nok at det enkelte hospital kender deres egne læger performance krav, således at de kan fyre de dårligste, hvis deres performance statistikker falder - da det jo vil være en af deres egne lægers skyld :)
 • Privatisering, som det virker til at den oftest udføres i danmark idag, ved at skrive en kravliste (der aldrig kan være udtømmende og derfor har "smuthuller") og så lade den billigste få opgaven i en periode dur simpelthen ikke. Kunderne/patienterne bliver simpelthen snydt, fordi leverandøren kun har sin kontrakt at forholde sig til, og ikke risikerer kundeflugt, og iøvrigt ikke står til ansvar direkte over for kunderne, men "bare" skal overtale politikerne om at de gør det godt.

Efter lang tids diskussion (det kommer nemt til at tage timer, når først vi går igang :) kom vi frem til at følgende model burde virke:

 1. Pengene skal følge patienten
 2. Hvis pengene ikke fulgte patienten, ville "butikken" jo være fuldstændig ligeglade med patienten - for hvis de får de samme penge uanset om de har tilfredse kunder eller ej, er det jo desværre bevist, at så er de ikke særlig gode til at fokusere på det bedste for patienten.

 3. Det skal være et fast beløb for hver type "ydelse" (som f.ex. en bugspytkræft operation eller lign. opdeling) - man kunne f.ex. starte med de opgørelse man har idag, hvor man jo ved hvor meget hver ting faktisk koster det offentlige.
 4. På den måde sikrer man at det ikke bliver dyrere end det er idag - og da man jo kan få en behandling idag for de penge, vil det som et minimum være de offentligt drevede hospitaler der bød ind på opgaverne og så er vi ikke værre stillede, end vi er idag.

 5. Alle (som opfylder de nødvendige krav, til f.ex.at de benytter uddannede læger :) kan byde ind på opgaven
 6. idéen bag dette, er at den frie konkurrence vil give os det bedste produkt for pengene, dog under visse forudsætninger (se de andre punkter :)

 7. Der skal være et centralt evalueringscenter, som sørger for at der bliver indsamlet en tilfredshedsundersøgelse og andre performance kriterier fra hver enkelt patient. Statistikkerne fra disse performance kriter skal være offentligt tilgængelige.
 8. Hvis kunderne/patienterne har den relevante information, så de kan foretage et oplyst valg, øger det sandsynligheden for at de fleste vil vælge den bedste leverandør til den givne opgave. Det burde på sigt, betyde at dem der leverer en god vare, for flere kunder - og dermed kan de fordele deres ikke-variable udgifter på flere og dermed har de flere penge til at forbedre den gode ydelse de leverer og står simpelthen bare stærkere i konkurrencen.

Vi synes (selvfølgelig) selv at det er en genial idé og er kede af at det ikke bliver forsøgt grebet sådan an :)

0 comments on Et "kontrolleret" privatiseret sundhedsvæsen?