Hvad sker der for PBS

Jeg har den "glæde" at modtage internationale kredit kort og det kan man jo kun gøre gennem PBS :)

Jeg modtager afregningsdokumentationen i 2 formater. PDF og CSV.

Det første problem opstår, fordi PDF'en som indeholder de faktiske tal jeg har betalt i gebyrer i 2 decimaler og CSV'en indeholder de samme tal, i 4 decimaler.

Jeg skal altså selv implementere afrunding i mit script der bogfører de transaktioner og skulle der være forekommet en fejl i enten min eller PBS'es afregning vil mit regnskab ikke stemme :(

Det næste problem er hvordan jeg udregner totalen? Jeg har kigget min dokumentation på CSV formatet fra PBS igennem og der kan jeg INTET finde om hvordan de har lagt tallene sammen for at få totalen. Der står iøvrigt heller ikke noget om deres afrundingspolitik.

Har de lagt de tallene sammen, før de afrundede til 2 decimaler og så afrundet totalen, eller har de lagt de afrundede tal sammen?

Hvorfor er det ikke bare de samme tal de leverer i CSV-filen, som der står i PDF filen?

1 comments on Hvad sker der for PBS

  1. klavs
    Thu, 02/05/2009 - 12:19

    Så implementerer computere som standard IEEE standarden for afrunding, der går "mod even value" hvilket betyder at f.ex. 16,2750 afrundet til 2 decimaler bliver 16,27 og ikke 16,28 som det ville blive hvis man afrundede "på .5" som man lærer i folkeskolen.

    Efter at have gennemtærsket mine transaktioner fra PBS har jeg kunnet konstatere at de anvender folkeskoleafregningsmetoden, hvilket IKKE er standarden for computere, så man skal lige lave lidt ekstra gymnastik for at gøre det på den måde.